Třináct miliard nezaplaceného výživného? Trestat se nebude!

Podle analýzy Ministerstva spravedlnosti v roce 2016 činila celková částka nezaplaceného výživného v České republice neuvěřitelných 13 miliard korun. Není překvapením, že podle Policie ČR trestný čin zanedbání povinné výživy patří k nejvíce se vyskytujícím trestným činů a co víc, s vysokým počtem recidivistů okolo 50 %. Jinými slovy každý druhý, kdo neplatí výživné, ho […]

Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc?

Každá svobodná matka se může ocitnout v takové neočekávané životní situaci, že bude potřebovat mimořádnou okamžitou pomoc. Jedná o jednorázovou finanční pomoc ze strany státu, aby člověk překonal nenadálou finanční krizi. Jak a kdo na ní má nárok? Mimořádná okamžitá pomoc je vyplácená osobám v hmotné nouzi, tj. lidem, jejichž příjmy, majetkové a sociální poměry […]

Sháníte práci a chcete najít firmu, která má o vás skutečně zájem?

Hodně svobodných maminek má problémy s nalezením nového pracovního uplatnění. Obecně je známé, že pro velký počet firem nejsou svobodné matky perspektivním kandidátem na obsazovanou pracovní pozici kvůli obavám, že pracovní výkon maminek bude nižší z důvodu častých nemocí dětí nebo mateřských povinností na úkor pracovního úvazku. Maminky pak často absolvují pracovní pohovory zbytečně a […]

Kolik Vám může pojišťovna přispět na očkování dětí?

Přehled příspěvků pojišťoven na očkování dětí do 18 let: Všeobecná zdravotní pojišťovna až 150 Kč – očkování proti chřipce až 500 Kč – očkování proti klíšťové encefalitidě až 500 Kč – očkování proti virové hepatitidě A až 1 000 Kč – očkování proti lidským papilomavirům (pro děti od 14 do 18 let) až 500 Kč […]

Nedostáváte alimenty? Podejte exekuční návrh!

V případě, že jste svobodná matka a otec vašeho dítěte neplní svou vyživovací povinnost, je možné výživné vymáhat nejen prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí, ale i s pomocí soudního exekutora. A jak v takovém případě postupovat? Sežeňte si exekuční titul, jmenovitě soudní rozhodnutí o výši výživného, které má být placeno. Vyberte si exekutorský úřad, který oslovíte […]

Je nutný souhlas obou rodičů s operací dítěte?

Podle zákona o zdravotních službách je při poskytování zdravotních služeb nezletilé osoby nutné zjistit její názor na záměr poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, pokud to odpovídá jeho rozumové vyspělosti. Posouzení toho, zde je pacient vzhledem ke svému věku dostatečně vyspělý k danému rozhodnutí, přísluší ošetřujícímu lékaři. Souhlas nezletilého nebrání nicméně tomu, aby zdravotnický personál podal zákonnému […]