Jak zařídit pas pro dítě?

O cestovní pas s biometrickými údaji (s platností 5 let) žádáme jakožto zákonný zástupce nezletiletého dítěte. K žádosti o vystavení pasu je nutné doložit rodný list dítěte a náš platný občanský průkaz nebo pas, kterým prokazujeme svou totožnost. Dítě musí být fyzicky přítomné kvůli vyhotovení fotografie, a pokud je starší 12 let, budou mu sejmuty otisky prstů pro čip v pase. Pas dítěte přebírá jeho zákonný zástupce.

Standardní doba vydání pasu je 30 dnů za poplatek ve výši 100 korun. V případě spěchu je možné zažádat o tzv. Blesk cestovního pasu, který je možné vyřídit za 6 dní, nicméně za mnohem vyšší poplatek ve výši 2 000 korun. Žádost o pas je možné podat u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Pozor nicméně u velmi malých dětí, jejichž podoba se rychle mění – pas má platnost sice 5 let, ale pokud například po roce aktuální podoba dítěte neodpovídá fotografii v pasu, je nutné zažádat o nový.

V neposlední řadě je dobré vědět, že pas pro dítě potřebujete při cestování do zemí mimo Schengenský prostor, to znamená mimo Evropskou unii a státy, které povolují výjimku. Takže pokud plánujete dovolenou například v Chorvatsku, stačí Vám pro dítě jeho občanský průkaz.

Autor příspěvku: admin