Žádost o zvýšení výživného

Ne všechny svobodné matky mají povědomí o tom, že původně stanovené výživné není povinně stálé pro celé určené období, ale že je možné za jistých okolností požádat o jeho zvýšení. Obecně změnu či zvýšení výživného na dítě je možné žádost vždy, pokud dojde ke změně poměrů v rodině, a to jak na straně dítěte, tak na straně povinného rodiče (tj. rodiče platícího výživné) nebo na obou stranách. Rozhodnutí o zvýšení výživného přísluší vždy rozhodnutí soudu, který zmiňované změny poměrů v rodině zkoumá.

Typickou situací, kdy je možné žádat o zvýšení výživného, je nástup dítěte do mateřské, základní či střední školy. Dále jsou to situace související se změnou mimoškolních zájmových aktivit dítěte, na jejichž úhradě se musí podílet oba rodiče nebo také zdravotní stav dítěte ve smyslu chronického onemocnění či určitého zdravotního postižení, které vyžadují více péče a prostředků na jejich zvládnutí.

Na straně rodiče (otce) jsou důvodem pro změnu výživného změny v majetkových poměrech a příjmech, kdy nejsou zohledňovány pouze samotné příjmy, ale jeho celková finanční a majetková situace a životní úroveň.

Vzor žádosti na zvýšení výživného zde: Návrh na zvýšení výživného

Autor příspěvku: admin

1 komentář u „Žádost o zvýšení výživného

Komentáře nejsou povoleny.