Pomoc v hmotné nouzi

Za hmotnou nouzi je z hlediska zákona považován stav, kdy svobodná matka nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry nestačí na to, aby byly uspokojeny základní životní potřeby. Mezi dávky v rámci hmotné nouze patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Plná kompetence pro rozhodování a vyplácení dávek přísluší Úřadu práce.

Abyste měla nárok na hmotnou nouzi, musíte mít opravdu nedostatečné finance, nesmíte mít majetek, který byste moha prodat, ale ani pohledávky, které by mohly být vymáhány. Druhou podmínkou je vaše snaha peníze vydělat s cílem vyřešit tíživou životní situaci. Z druhého úhlu pohledu dávky nejsou vypláceny tomu, kdo je nezaměstnaný, nepodniká nebo není evidován na úřadu práce. V posledním bodě ale pozor, protože pokud jste vedená na úřadu práce a v minulosti jste odmítla nabídnutou práci, je to považováno za další věc, pro kterou je uznání hmotné nouze odmítáno.

Příspěvek na živobytí je posuzován individuálně. Obecně platí, že pokud se snažíte neúspěšně sehnat práci a po zaplacení nákladů na bydlení vám nezbývá více než je životní minimum, máte nárok o tuto dávku požádat. Pozor nicméně, že náklady na bydlení musí být odůvodněné, zcela určitě mezi ně nepatří splátka na hypotéku nebo předražený nájem. K žádosti o příspěvek na živobytí je nutné přiložit doklady o vašich příjmech za poslední tři měsíce, potvrzení o zdravotním stavu, prohlášení o sociálních a majetkových poměrech, případně rozhodnutí o výživném.

Doplatek na bydlení je možné žádat v situaci, pokud vaše příjmy spolu s příspěvkem na bydlení nestačí na náklady na živobytí. Doplatek, resp. jeho výplata je časově omezený, a to dobou 7 let během posledních 10 roků. K žádosti na doplatek na bydlení musíte doložit doklad o vašich příjmech za poslední tři měsíce a v případě zdravotních problémů potvrzení o zdravotním stavu.

V neposlední řadě mimořádná okamžitá pomoc je určena pro situace, kterými jsou:

  • Ohrožení zdraví – max 2 200 korun.
  • Pohroma (například povodeň, požár) – max 15násobek vašeho životního minima.
  • Nedostatek financí a majetku – částka podle Vaší momentální situace (například prostředky pro vystavení nových dokladů pro přijetí do práce, pro nocleh, apod.)
  • Potřeba nákupu konkrétní věci v případě nouze (sporák, lednička, apod.) – max 10násobek životního minima.
  • Škola a vzdělání dětí – max 10násobek životního minima.
  • Sociální vyloučení (pro osoby odcházející z dětského domova, léčebny, či z výkonu trestu) – max 1 000 korun.

Autor příspěvku: admin