Ošetřovné

Každá svobodná matka se může ocitnout v situaci, kdy musí dlouhodobě pečovat o člena rodiny (doma, nikoliv nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení), a v takovém případě jí náleží ze strany státu finanční pomoc, známá pod názvem ošetřovné. Od 1. června budou pro dlouhodobé ošetřovné platit nové podmínky.

Na dlouhodobé ošetřovné má nárok každý, kdo dlouhodobě pečuje o člena rodiny v domácím prostředí dobu ne kratší 30 dnů a nemůže z tohoto důvodu chodit do práce (bez ohledu na to, jestli je zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná). Ošetřovanou osobou pro získání dlouhodobého ošetřovaného je osoba, která byly hospitalizována alespoň 7 po sobě jdoucích dní a podle ošetřujícího lékaře její zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat alespoň měsíční celodenní péči. V neposlední řadě abyste na dlouhodobé ošetřované měli nárok, musíte být manželkou nebo družkou ošetřované osoby, či její příbuznou v první linii (dítě, rodič, prarodič), sourozenec, tchýně, snacha, zeť, neteř nebo teta, nebo osobou, která žije ve společné domácnosti s ošetřovanou osobou. Nárok na dávku má každý pouze jednou za rok a pouze jednou, a to i v případě ošetřování více osob. Výše dávky je 60 % denního vyměřovacího základu, a to nejdéle po dobu 30 dní.

Na krátkodobé ošetřovné máte naopak nárok pouze po dobu 16 dní (jako matka samoživitelka). Protože je to sociální nemocenská dávka, vyplácená na základě nemocenského pojištění, mají na ní nárok pouze osoby v zaměstnaneckém poměru. Naopak osoby samostatně výdělečné činné nebo osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti na ošetřované nárok nemají.

Autor příspěvku: admin