Návrh na svěření dítěte do péče

Pokud potřebujete sepsat návrh na svěření dítěte do vaší péče, tak je nutné vědět následující:

  • Návrh musíte adresovat soudu podle místa bydliště vašeho nezletiletého dítěte.
  • Návrh musí obsahovat základní údaje (jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště) o vás, otce dítěte a vašeho dítěte.
  • Do návrhu je vhodné uvést informace o zaměstnavatelích a příjmech obou rodičů, jejich majetkových poměrech, případných vyživovacích povinnostech, apod. Důvodem je, že v rámci řízení se rozhoduje nejen o osobě, které má být dítě svěřeno do péče, ale i o výživném pro dítě.
  • Součástí návrhu musí být žádost o svěření dítěte do vaší péče s uvedením důvodu (jaké jsou podle vás důvody, například nevyhovující bytové podmínky či osobní poměry druhého rodiče, apod.)
  • Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče bere ohled na zájmy dítěte, zároveň bere v úvahu, který z rodičů byl dosud zodpovědný a dbal o výchovu dítěte.
  • Případnou součinnost vám můžou dát i sociální pracovnice oddělení péče o děti v místě trvalého bydliště vašeho dítěte.

Návrh žádosti o svěření do péče zde: Návrh žádosti svěření do péče

Autor příspěvku: admin