Neplacené výživné – exekuční návrh

V případě, že jste svobodná matka a otec vašeho dítěte neplní svou vyživovací povinnost, je možné výživné vymáhat nejen prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí, ale i s pomocí soudního exekutora. A jak v takovém případě postupovat?

1. Sežeňte si exekuční titul, jmenovitě soudní rozhodnutí o výši výživného, které má být placeno.
2. Vyberte si exekutorský úřad, který oslovíte s řešením svého problému.
3. Exekutor vám pomůže připravit návrh na nařízení exekuce – z vaší strany je nutné poskytnout informace o výši dlužné částky. Návrh na nařízení exekuce je následně postoupen příslušnému soudu.
4. Exekuční soud vydá usnesení o nařízení exekuce a deleguje konkrétního soudního exekutora k výkonu rozhodnutí, který může konat, jmenovitě vydávat exekuční příkazy.

Základní pravidlo je s podáním návrhu neotálet. Čím vyšší dluh bude, tím delší dobu a obtížněji bude vymáhán. A především, vy žádné poplatky platit nebudete, protože náklady exekuce jdou k úhradě dlužníka! Výživné je pokládáno za přednostní pohledávku, tzn. je upřednostňována například před nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění nebo na daních. Díky zapojení exekutora do celého procesu dlužník nadále nebude posílat alimenty vám, nýbrž na účet soudního exekutora, který je vám následně předá. A pokud dlužník opětovně “zapomene” splátku poslat, může exekutor zvážit další postih jeho majetku. Celý proces trvá do okamžiku, než návrh na exekuci odvoláte nebo skončí vyživovací povinnost dlužníka.

Autor příspěvku: admin