Zbavení rodičovských práv

Ne jedna svobodná matka řeší z nejrůznějších důvodů situaci, kdy chce nebo je nucena přistoupit k žádosti o zbavení otce dítěte jeho rodičovských práv, resp. rodičovské odpovědnosti. Pozor, že toto je možné, ovšem jenom ze závažných důvodů, které negativně ovlivňují nebo přímo ohrožují psychický i fyzický vývoj dítěte. Rozhodnutí o zbavení rodičovských práv přísluší výhradně soudu. Když je otec zapsán v rodném listě, vyplývají z toho práva o povinnosti. Povinnostmi je míněna obecná rodičovská zodpovědnost včetně vyživovací povinnosti. Pokud je chování rodiče v rozporu se zájmy dítěte, může soud jeho styk s dítětem omezit nebo zcela zakázat.
V případě, že se k podobnému kroku chcete uchýlit, kontaktujte orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) podle místa Vašeho trvalého bydliště, resp. vašeho dítěte. Jeho pracovníci budou nápomocni při sepsání návrhu na úpravu styku k soudu s přihlédnutím k vaší konkrétní situaci. I přes zrušení rodičovské odpovědnosti vyživovací povinnost nadále platí.
Příklad návrhu na zbavení rodičovské odpovědnosti zde: http://m.praha16.eu/file/P0a1/Navrh-na-zbaveni-rodicovske-zodpovednosti.pdf

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *