Anička pojede na psychorehabilitační pobyt

Aničce je 9 let a je handicapovaná. Zdravotní omezení jí limitují natolik, že nechodí ani nemluví, ale jak je vidět, je to usměvavá holčička, která bojuje. Bojuje i její maminka, která žije s Aničkou sama a veškerý svůj čas věnuje péči o ni. Neváhali jsme ani chvíli a zaplatili jsme Aničce psychorehabilitační pobyt jako náhradu klasického letního tábora, který jí pomáhá jak po fyzické, tak psychické stránce.

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady