Aničce je 9 let a je handicapovaná. Zdravotní omezení jí limitují natolik, že nechodí ani nemluví, ale jak je vidět, je to usměvavá holčička, která bojuje. Bojuje i její maminka, která žije s Aničkou sama a veškerý svůj čas věnuje péči o ni. Neváhali jsme ani chvíli a zaplatili jsme Aničce psychorehabilitační pobyt jako náhradu klasického letního tábora, který jí pomáhá jak po fyzické, tak psychické stránce.