Děkujeme za podporu Středočeskému kraji

Stejně jako v loňském roce jsme získali dotaci ve výši 50 000 korun na podporu našich aktivit od Úřadu Středočeského kraje. Velmi si toho vážíme i vzhledem k tomu, že toto je jediná finanční podpora v rámci státních a regionálních dotací, kterou naše nezisková organizace pobírá. Získané zdroje budou použity…

Platíme dětem letní tábory, školy v přírodě a školní výlety

Od dubna spouštíme program, zaměřený na finanční pomoc potřebným rodičům samoživitelům v podobě úhrady letních táborů, škol v přírodě a školních výletů pro děti. Program realizujeme díky pomoci společnosti Bonami. PRO ZÁJEMCE O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU Je nutné zaslat stručnou žádost na e-mail info@klubsvobodnychmatek.cz v této struktuře: - jméno a…

Pomáhají nám, pomáháme taky

21 maminek, 40 dětí - o všechny se starají skvělí lidé v Domově sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou v severních Čechách. Maminky mají o to větší životní boj o důstojný život se svými dětmi, protože mají mentální postižení. Mají náš hluboký obdiv a aby nezůstalo jenom u slov,…

Úroky z prodlení u dlužného výživného

Často se stává, že samoživitelky dlouho čekají na výživné, které jim bývalý partner dluží. V tomto případě je možné požadovat po rodiči, který neposílá výživné včas, zaplacení úroku z prodlení. V minulosti sice Nejvyšší soud rozhodl, že od roku 2014 nemohou být společně s dlužným výživným vymáhány také úroky z…

Zbavení rodičovských práv

Oba rodiče jsou pro dítě velmi důležití. Musí se starat o jeho zdraví, citový i rozumový rozvoj, výchovu, vzdělání a udržovat s ním osobní styk. Tyto povinnosti vznikají narozením a končí nabytím plné svéprávnosti dítěte. Možná se vám zdá, že Váš bývalý partner zmíněné povinnosti neplní, nebo dítě dokonce ohrožuje,…

Samoživitelka a daňová sleva na dítě

Pravidla pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti, neboli slevy na dani na dítě: - Slevu na dani je možné uplatnit na každé vyživované dítě, žijící s rodičem ve společně hospodařící domácnosti. - Z pohledu zákona je za vyživované dítě pokládáno nezletilé dítě nebo dítě zletilé, které se připravuje studiem na…

Program na platbu obědů dětem ve školkách a školách opět zahájen

Od ledna je opět aktivní náš program, zaměřený na finanční pomoc potřebným rodičům samoživitelům v podobě úhrady obědů dětem ve školkách a školách. Program finančně podpořila společnost Bonami. PRO ZÁJEMCE O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU Je nutné zaslat stručnou žádost na e-mail info@klubsvobodnychmatek.cz v této struktuře: - jméno a příjmení, trvalé…

Co popřát do nového roku 2019?

Aby byl stejně dobrý jako ten právě končící😏 podařilo se nám dát dohromady skvělou skupinu skoro 6 000 maminek, které jsou hrdinky a každý den bojují za sebe a své děti, aby bylo lépe a dobře. Slibujeme, že i v tom příštím roce budeme vám všem pomáhat ze všech sil,…

Které děti dostaly od nás vánoční dárek?

Lukášek, Roman, Saminka, Terezka, Nikolka, Ella, Mikulášek, Markétka, Karolína, Petruška, Ivetka, Marek, Davídek, Matěj, Matěj, Erik, Davídek, Teodor, Elinka, Daniel, Kateřina, Šárka, Adélka, Lea, Eliška, Adámek, Martin, Karolínka, Nelinka, Filípek, Dominik, Sebík, Matěj, Maxmilianek, Šimonek, Dominik, Eliška, Pepa, David, Nikola, Matěj, Anička, Tomáš, Ondra, Eliška, Gabriel, Matyáš, Nella, Alexandr, Honzík,…

200 000 korun pro stovku maminek na vánoce díky Bonami

Díky fantastické kampani #Bonami #dikymamizavanoce získal náš Klub svobodných matek úžasných 200 000 korun, které byly dnes rozposlány mezi stovku nejpotřebnějších maminek ze všech koutů naší republiky, které tak mohou díky vám dárcům udělat pro své děti Štědrý večer, na který jsme všichni zvyklí. Moc a moc děkujeme💝 https://www.facebook.com/bonami.cz/videos/716658322051707/

100 dětí = 200 rozzářených očí – splněno💝

Naše benefice Ježíšek z La Fabriky byla úspěšná a podařilo se vybrat skvělých 136 712 korun na vánoční dárky🎁 pro vybraných 100 dětí maminek z našeho Klubu💖 Obrovské poděkování patří Noře Fridrichové, Anetě Krejčíkové, Lucii Nachtigallové, skvělým organizátorkám akce a stejně tak moc děkujeme hostům, jako například Tamaře a Tomášovi…

Zveme vás srdečně na naši vánoční benefici

JEŽÍŠEK Z LA FABRIKY 100 DÁRKŮ = 200 ŠTASTNÝCH OČÍ DOKÁŽEME SPLNIT DĚTEM RODIČŮ SAMOŽIVITELŮ JEJICH VÁNOČNÍ PŘÁNÍ? Přijďte si zatancovat s Honzou Onderem, zazpívat si s Dagmar Peckovou, Tamarou a Tomášem Klusovými nebo se potkat s bývalou první dámou Dagmar Havlovou a Táňou Vilhelmovou. Můžete se vydat na Velké…

Klub svobodných matek slaví první narozeniny

Přesně před rokem vznikla myšlenka založit Klub svobodných matek. Místo pro všechny maminky, které jsou s dětmi samy. Podle oficiálních údajů je nás skoro 200 000 ve všech koutech republiky a nevěděly jsme o sobě. První jsme začali fungovat na FB, kde na našem profilu komentujeme nejrůznější aktuální otázky, které…

Národní potravinová sbírka – děkujeme všem

Moc děkujeme organizátorům a všem dárcům, kteří se do sbírky zapojili a pomohli! Konkrétně velký dík patří organizátorům ze společnosti Byznys pro společnost, Českému rozhlasu a společnostem Lidl a DM drogerie, kteří se společně zasloužili o to, aby v prvním pilotním roce, kdy se náš Klub svobodných matek do sbírky…

Poděkování e-shopu Manahu

Naše velké poděkování patří paní Petře Manychové a jejímu úžasnému obchůdku se vším pro pejsky www.manahu.cz, a to konkrétně za její objednávku pro naše maminky švadleny a její nádherný lidský přístup a chuť pomoci dalším. Děkujeme!

Poděkování Nadaci Agrofert

Naše další poděkování patří Nadaci Agrofert, která přispěla na náš projekt E-shopu samoživitelky, v rámci kterého zaměstnáváme potřebné maminky, které zpracovávají ručně vyráběné produkty. Tyto následně prodáváme v našem e-shopu na www.klubsvobodnychmatek-obchod.cz nebo na zakázku vyrábíme pro zákazníky z řad firem a společností.
1 2 3 5