Návrh na svěření dítěte do péče

Soud může svěřit dítě do péče jednoho rodiče, do střídavé péče nebo do společné péče. Matky většinou žádají o svěření od své výlučné péče, naopak nejméně častou je společná péče. Pokud potřebujete sepsat návrh na svěření dítěte do vaší péče, tak je nutné vědět následující: • Návrh musíte adresovat soudu…

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní a dlouhodobou dávkou, kterou stát poskytuje rodinám s dětmi, aby jim pomohl pokrýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Pokud přemýšlíte, jestli požádat o přídavek na dítě, tak vězte, že má na něj nárok nezaopatřené dítě v tom případě, kdy rozhodný příjem rodiny…

Střídavá péče

Střídavá péče je možná většinou na základě dohody obou rodičů, kdy jsou smírčí cestou dohodnuty nejen finanční nároky, ale především četnost, s jakou se budou oba rodiče ve výchově střídat. V praxi to bývá jeden až dva týdny, u starších dětí ale třeba i po měsíci, nicméně by měla primárně…

Žádost o zvýšení výživného

Ne všechny samoživitelky mají povědomí o tom, že původně stanovené výživné není povinně stálé pro celé určené období, ale že je možné za jistých okolností požádat o jeho zvýšení. Obecně změnu či zvýšení výživného na dítě je možné žádost vždy, pokud dojde ke změně poměrů v rodině, a to jak…

Jak vypočítat alimenty – výživné

Oficiální závazná tabulka pro stanovení alimentů neboli výživného nebyla nikdy uzákoněna. Definitivní rozhodnutí o výši alimentů tak přísluší soudu, který při určení výše výživného vychází ze všech informací, které se vztahují ke konkrétnímu případu. V justičním zákulisí již dříve zaznělo, že soudci nejsou počtáři, z čehož vyplývá, že určit výživné…

Změna příjmení dítěte

Pokud uvažujete o změně příjmení dítěte, zde pár rad. Změnit příjmení jde dvěma způsoby: Otec se změnou příjmení SOUHLASÍ V případě, že se změnou otec dítěte souhlasí, jedná se o jednoduchý administrativní úkon na matrice ve správním obvodu, kde je žadatel hlášen k trvalému pobytu. (V případě nezletilého dítěte jde…

Trestní oznámení pro neplacení alimentů

V případě, že soud rozhodl o placení výživného Vašeho partnera pro Vaše dítě, máte na něj nárok a jako samoživitelka s omezenými finančními zdroji dvakrát. Jak se zachovat, pokud alimenty nedostáváte a v lepším případě to zůstává jenom u planých slibů, v horším případě s Vámi ex-partner vůbec nekomunikuje? Určitě…

Zbavení rodičovských práv

Nejedna samoživitelka matka řeší z nejrůznějších důvodů situaci, kdy chce nebo je nucena přistoupit k návrhu na zbavení otce dítěte rodičovské odpovědnosti, chybně často označovaného jako „zbavení rodičovských práv“. Pozor, že toto je možné, ovšem jenom ze závažných důvodů, které negativně ovlivňují nebo přímo ohrožují psychický i fyzický vývoj dítěte.…

Určení otcovství

Některé samoživitelky se mohou setkat s problémem určení otcovství. Určení otcovství je proveditelné dvěma způsoby. V prvním jednodušším případě rodiče dítěte podepíší souhlasné prohlášení na matrice nebo před soudem o tom, kdo je otcem dítěte. Pokud není možné dosáhnout shody, je otcovství určené soudem na základě žaloby na určení otcovství.…

Adresář – krizová centra, poradny

Centrum krizové intervence PL Bohnice Ústavní 91, Praha, 181 02 Služby poskytované Psychiatrickou léčebnou v Praze -Bohnicích, poskytující akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v situaci psychické krize. Centrum je dostupné nepřetržitě, bez objednání, jeho součástí je linka důvěry. telefon: +420 284 016 666 telefon 2: +420 284 016 110 Krizové…

Mateřská dovolená

Samoživitelky mají pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství (laicky „mateřské“) stejná pravidla jako všichni rodiče. Na delší mateřskou dovolenou jako samoživitelka zapomeňte, to je vzpomínka na dávnou minulost, která už ale dnes neplatí. Nárok - už od roku 2008 - nemají ani nezaměstnané ženy (nejsou-li v ochranné lhůtě, jak dále vysvětlíme). Pokud…

Životní minimum

Životní minimum je částka, obecně uznávaná jako minimum finančních prostředků pro to, aby svobodná matka zajistila výživu a dalších základní potřeby pro sebe a své dítě (děti). A jak se počítá? V podstatě záleží, kolik máte nezaopatřených dětí a v jakém věku. Konkrétní příklady domácností: Svobodná matka s pětiletým dítětem…

Bydlení v azylovém domě

Matka samoživitelka se v rámci svého života může ocitnout v situaci, kdy má problém s bydlením. Pokud nepřipadají v úvahu varianty jako ubytovna nebo bydlení u příbuzných či známých, zbývá často jako jediná alternativa azylový dům. Jak v takovém případě postupovat? V první řadě je nutné zjistit azylové domy ve…

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je spolu s pohřebným jedinou dávkou státní sociální podpory, která se poskytuje rodičům bez ohledu na příjem. Jde o dávku opakovanou, vyplácenou Úřadem práce měsíčně. Máte na ni nárok nejdéle do 4 let věku dítěte (v případě zdravotně postiženého dítěte až do 7 let), které je nejmladší  rodině. Respektive pobíráte…

Porodné

Jste těhotná svobodná matka a přemýšlíte, jestli můžete počítat s porodným? Předně pozor na to, že porodné není vypláceno plošně jako dříve, ale je míněné jako sociální dávka pro ty s nejnižšími příjmy, kterým tak stát jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte. Od ledna…