Rozhádaní rodiče často staví své vlastní neshody do popředí a na skutečné zájmy a přání svých dětí už jim obvykle nezbývá prostor. Dítě je vystavováno neustálému stresu, táhlé procesy a neustálá válka mezi rodiči může mít katastrofický vliv na jeho budoucí život a psychický vývoj. Tomuto se právě snaží zabránit stále populárnější Cochemská praxe.

Co to je?

Cochemská praxe je založena na interaktivní a flexibilní spolupráci všech profesí, které hrají důležitou roli v rozhodování o budoucnosti dítěte po rozvodu (soudci, advokáti, sociální pracovníci, soudní znalci). Všichni zástupci těchto profesí se snaží oba rodiče přimět, aby na chvíli zakopali válečnou sekeru a aby sami nebo za jejich pomoci vytvořili dohodu, kterou budou oba akceptovat a následně dodržovat. Sledují přitom jediný cíl – nejlepší zájmy dítěte.

Cochemský model stojí hned na několika principech. Jedním z nich je snaha o co nejrychlejší vyřešení sporu, aby se situace nadále nezhoršovala a konflikt neprohluboval. Další podstatnou věcí, kterou si musíme uvědomit je fakt, že otázkou není, kdo bude mít dítě v péči, ale jak bude péče rozdělena. Důležité je, aby byla zachována rodičovská odpovědnost za dítě u obou rodičů. Cochemská praxe totiž vychází z předpokladu, že děti nechtějí ztratit ani jednoho z rozcházejících se rodičů.

Cochemská praxe v České republice

Jako první se u nás o zavádění prvků Cochemské praxe pokusil Okresní soud v Novém Jičíně, kde byla zřízena řídící skupina složena z různých odborníků odvětví. Tato skupina se schází jednou měsíčně a vykazuje velkou míru úspěšnosti, což u české odborné veřejnosti vzbudilo poměrně velký zájem. První zkušenosti zatím naznačují, že české právní podmínky umožňují i další rozšiřování se interdisciplinární spolupráce.

Kam se obrátit?

Rozšiřující informace najdete na stránkách Cochemského spolku www.cochem.cz/), pomoc Vám nabízí i rodičovská linka, na kterou se můžete obrátit se svým dotazem z celé České republiky. Kontaktovat je můžete buď telefonicky na číslech 840 111 234 a 606 021 021 nebo emailem na adrese pomoc@rodicovskalinka.cz.