Darování vajíček – ano nebo ne?

Uvažovali jste někdy o tom, že byste darovali vajíčka? Jaké informace je nutné vědět pro to, aby se žena mohla rozhodnout, zda darování podstoupit nebo nikoliv?

V první řadě je nutné zdůraznit, že darování vajíček je v České republice legální metodou při léčbě neplodnosti. Dárkyní vajíček je žena, která sama podstupuje léčbu neplodnosti pomocí metody mimotělního oplodnění (tzv. metody IVF) nebo dárkyně, která svá vajíčka daruje jiné ženě. Proces darování je postaven na principu anonymity mezi dárkyní a příjemkyní i dítětem, které se z darovaných vajíček narodí.

Aby se žena mohla stát dárkyní, musí ovšem splňovat některé podmínky. Jmenovitě musí být ve věku mezi 18 až 35 let (horní hranice se může lišit podle požadavků konkrétního zdravotnického zařízení), s dobrým zdravotním stavem. V centru asistované reprodukce je podrobena jak standardnímu gynekologickému vyšetření, tak testům na zjištění případné přítomnosti pohlavně přenosných chorob nebo nemoci jater. Součástí vyšetření jsou i genetické testy, jako další podmínky může být například standardní váha (BMI index v normě), nekuřačka, minimálně středoškolské vzdělání, apod.

A jak je celá věc časově náročná? Pokud budeme vycházet z příkladu jednoho centra asistované reprodukce, tak kroky jsou následující:
1. Vstupní konzultace – vysvětlení procesu, absolvování gynekologické prohlídky a odběr krve.
2. V případě potvrzení, že je žena vhodnou dárkyní, je zařazena do programu a na základě hormonální a ultrazvukového vyšetření je stanoven harmonogram hormonální přípravy včetně odběru krve pro sérologické vyšetření.
3. Zahájení stimulace – žena dostává léky pro hormonální stimulaci, v rámci které dochází ke tvorbě a zrání kvalitních vajíček. V rámci této fáze je nutné docházet na pravidelné kontroly.
4. Kontrola 5.-6. den cyklu s odběrem krve a ultrazvukovým vyšetřením.
5. Kontrola 8.-9. den cyklu s odběrem krve a ultrazvukovým vyšetřením.
6. Odběr vajíček, probíhající v krátkodobé anestezii. Zákrok trvá přibližně 20 minut.. Po odběru žena musí dodržet klid na lůžku po dobu 2 hodin, opuštění zdravotnického zařízení je dobré zařídit si doprovod. Zároveň není vhodné řídit, pít alkohol, nýbrž dodržovat klidový režim.

A jaké je finanční ohodnocení takového výkonu? Z hlediska zákona je dárcovství bezúplatné, nicméně dárkyním jsou hrazeny výdaje spojené s darováním. V praxi se pak finanční odměny dárkyním vajíček liší podle konkrétního zdravotnického zařízení, a pohybují se v řádech tisíců až pár desítek tisíc.

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady