Davídek má zaplacené obědy

Davídek má zaplacené obědy

David je už školák a chodí do první třídy. Jeho maminka má výrazné zdravotní problémy, které s ohledem na etiku nebudeme více konkretizovat, nicméně jí velmi limitují v zapojení do pracovního procesu. Celou situaci jsme vyhodnotili jako takovou, kde je vhodná naše pomoc a Davídkovi jsme zaplatili obědy ve škole.