Odpověď na: majetkoprávní vypořádání manželů po rozvodu – byt – hypotéka

Úvodní stránka Fóra Právní poradna majetkoprávní vypořádání manželů po rozvodu – byt – hypotéka Odpověď na: majetkoprávní vypořádání manželů po rozvodu – byt – hypotéka

#2657 odpověď

admin
Správce

Dobré odpoledne Ivko,
Společné vlastnictví je vždy komplikované a dlouhodobě neudržitelné a soudě dle Vašich informací se s bývalým manželem budete muset vypořádat. Buď se dohodnete na způsobu (jeden z vás vypořádá druhého, byt prodáte a rozdělíte se o utržené peníze apod.) a ceně za vypořádání společného vlastnictví, v opačném případě rozhodne na základě návrhu jednoho z vás soud.
Ten nejdříve řeší otázku způsobu vypořádání. V tomto případě by zřejmě rozhodl o přikázání nemovitosti do vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků a vyplacení druhého. Věřím, že vzhledem k okolnostem by soud přikázal nemovitost do vlastnictví Vám. Nicméně takový způsob je možný pouze, pokud byste byla schopná bývalého manžela vyplatit. Pokud ne, může soud rozhodnout o dražbě nemovitosti a z utržené ceny vyplatit podle podílů oba vlastníky.
Dostáváme se k druhé otázce, a to je určení ceny. Bohužel, podstatná je cena obvyklá v době vypořádání spoluvlastnictví. Soud by ustanovil znalce a ten by zkoumal cenu tržní. I z těchto hledisek existují za určitých podmínek výjimky, ale to je na podrobnější právní studium. Dobré je, že lze přihlédnout při stanovení ceny za vypořádání právě k okolnostem svědčícím ve Váš prospěch (o nemovitost se staráte, máte výdaje s jejím udržováním, vychováváte zde rodinu apod.). Vzhledem k tomu, že ceny nemovitostí obecně rostou (nemáme dostatečné informace o Vašem bytě), může být ve Vašem zájmu situaci řešit co nejdříve. Pokud ale máte zájem stávající stav udržet co nejdéle kvůli nedostatku financí k vyplacení bývalého manžela, doporučovali bychom situaci vyřešit dohodou. Ideální by byla samozřejmě dohoda, která by Vám umožnila nemovitost užívat do zletilosti mladšího dítěte za stávajícího stavu (tedy podílení se na hypotéce s bývalým manželem) a zafixovala cenu za vypořádání jeho podílu. V budoucnu by pak bylo na Vás a Vašich finančních možnostech, jestli byste ho vyplatila nebo byt prodala. Při vyjednávání o ceně bychom doporučovali upozornit na to, že v případě, že by došlo na soud, ten by přihlédnul právě k okolnostem svědčícím ve Váš prospěch.