Odpověď na: Přednost pohledávky výživného před zajištěnou pohledávkou

Úvodní stránka Fóra Právní poradna Přednost pohledávky výživného před zajištěnou pohledávkou Odpověď na: Přednost pohledávky výživného před zajištěnou pohledávkou

#2789 odpověď

admin
Správce

Dobrý večer, zde lze odkázat na dikci zákona, konkrétně toto ustanovení: § 38 (2) Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.