Odpovědět: Opatrovnictví

Úvodní stránka Fóra Právní poradna Opatrovnictví Odpovědět: Opatrovnictví

#3393 Odpověď

admin
Právník

Dobrý den Nikol, tento případ řeší občanský zákoník, podle kterého v případě, že rodič nežije nebo nemůže vykonávat rodičovskou zodpovědnost, jmenuje soud dítěti/dětem poručníka. Ten má v podstatě stejná práva a povinnosti k dětem jako rodič kromě vyživovací povinnosti. Jinými slovy okruh práv a povinností může být soudem vymezen odlišně. Pokud uvádíte, že otec Vaší dcery o ní nemá zájem, neplní svou vyživovací povinnost a není zapsán v rodném listě, lze asi těžko předpokládat, že by změnil svůj postoj v budoucnosti. Pokud by k tomu došlo, musel by před soudem dokázat na základě genetických testů, že je otcem a nechat se zapsat do rodného listu. Nicméně – v případě soudního rozhodnutí o péči o dítě je bráno v potaz, kdo je nejlepší osobou v rámci zajištění nejlepší péče o dítě a nelze předpokládat, že by byl upřednostněn dlouhodobě nestarající se otec místo Vašeho bratra, který se s Vaší dcerou určitě stýká a má s ní citový vztah.