Odpověď na: Práva otce ve výkonu trestu

Úvodní stránka Fóra Právní poradna Práva otce ve výkonu trestu Odpověď na: Práva otce ve výkonu trestu

#4141 odpověď

admin
Správce

Dobrý den, rodič má k dítěti povinnosti včetně té vyživovací, ale i práva včetně zmiňovaného styku s dítětem. Neuvádíte, zda je v uvedeném případě mezi rodiči sepsána pouze dohoda, která by kromě vyživovací povinnosti měla obsahovat o rozsah styku Vašeho přítele s jeho dcerou, nebo je toto stanoveno soudem. V případě, že dané soudně upraveno nabylo, tak se vychází z platné právní úpravy, podle které mají oba rodiče zásadně stejnou rodičovskou odpovědnost, tedy stejná práva i povinnosti. Rodiče by měli pohlížet především na zájem dítěte a oprostit se od osobních averzí a dohodnout se na úpravě styku formou dohody. V případě, že tomu tak není a dohody není možné docílit, je nutné podat návrh soudu, aby určit rozsah styku. Soud vychází z premise, že dítě, které je v péči jen jednoho z rodičů, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, jenž je v zájmu dítěte. Soud může zároveň určit podmínky daného, například místo, kde se otec bude s dcerou stýkat, osoby, které se toho mohu nebo případě nesmějí účastnit, apod.