Jak na změnu trvalého bydliště

Čeká Vás změna trvalého bydliště? Tady návod, jak na to:

V první řadě je nutné zajít na obecní úřad (úřad městské části) v místě vašeho nového trvalého pobytu, kde vyplníte a podepíšete Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. S tímto podáním souvisí i zaplacení poplatku ve výši 50 korun, dětí do 15 let jsou od poplatku osvobozeny. Úředníci Vám současně na aktuálním občanském průkazu ustřihnou růžek a vybaví Vás žlutou kartičkou Potvrzení o změně trvalého pobytu, která slouží jako prozatímní doklad s uvedením nové i staré adresy trvalého bydliště.

Při podávání žádosti o změnu trvalého bydliště je současně nutné danou žádost doložit, a to například kupní smlouvou nebo výpisem z katastru v případě, že jste vlastníkem nemovitosti, nebo nájemní smlouvou, pokud si byt pronajímáte. Pokud nemáte možnost, jak trvalý pobyt doložit, je řešením předložit písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením místa trvalého pobytu, vzor ZDE. V případě, že jste vlastníkem nemovitosti, můžete na danou adresu přihlásit i další osoby. Lhůta pro zapsání změny adresy místa trvalého pobytu trvá maximálně 3 dny.

Tímto to ovšem nekončí, protože v případě změny trvalého bydliště máte oznamovací  povinnost vůči:

  • zdravotní pojišťovně
  • České správě sociálního zabezpečení
  • živnostenskému úřadu (pokud podnikáte)
  • finančnímu úřadu (pokud podnikáte)
  • odboru dopravy (pokud jste vlastníkem motorového vozidla – týká se změny údajů v technickém průkazu)
  • úřadu práce (pokud jste v evidenci)
  • bankám, pojišťovnám, České poště (SIPO)
  • dodavatelům energií, telekomunikačních služeb, apod.
  • zaměstnavateli, škole, ošetřujícímu lékaři

V neposlední řadě pokud ohlásíte změnu místa trvalého bydliště, tak do 15 pracovních dní musíte zažádat o vydání nového občanského průkazu

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady