V případě, že soud rozhodl o placení výživného Vašeho partnera pro Vaše dítě, máte na něj nárok a jako samoživitelka s omezenými finančními zdroji dvakrát. Jak se zachovat, pokud alimenty nedostáváte a v lepším případě to zůstává jenom u planých slibů, v horším případě s Vámi ex-partner vůbec nekomunikuje?

Určitě je to – konat, a to co nejdříve! Pokud totiž není výživné placeno déle než 4 měsíce, jedná se o trestný čin a vy máte nárok podat trestní oznámení na Policii ČR. Dostavte se na služebnu v místě svého trvalého bydliště a vezměte s sebou Váš občanský průkaz, rozsudek o stanovení výživného, rozsudek o rozvodu manželství (pokud máte), rodný list dítěte. Policista s Vámi vše sepíše, zaprotokoluje a především zahájí úkony trestního řízení. Navíc pokud bude doznáno, že se jedná o trestný čin, bude věc předána státními zastupitelství. Ještě před vyhlášením rozsudku soudu má Váš expartner možnost využít ustanovení o účinné lítosti a celý dluh uhradit.

Pamatujte, že největší chybou je věřit opakujícím se (a nikdy ne skutečně myšleným) slibům o zaplacení, které se nikdy nenaplní. Výše dluhu na alimentech tak narůstá a celkově se snižuje šance na zaplacení celé dlužné částky.

Vzor trestního oznámení ZDE.

Leave a Comment