Úrazová pojistka pro děti – jak dobře vybrat

Úrazová pojistka pro děti – jak dobře vybrat

Pokud přemýšlíte o tom, jestli je vhodné Vašemu dítěti uzavřít pojistku, tak odpověď je jednoznačně ano. Před uzavřením dětské pojistky je ale dobré vědět pár věcí:

 • Primárně byste měli pojistit sebe. Spousta pojišťoven umožňuje uzavření tzv. rodinné pojistky, jejíž výhodou je, že za jednu cenu je pojištěný rodič spolu s dítětem.
 • Nejčastěji uzavíráme úrazové pojištění (podle statistik mezi nejčastější dětské úrazy patří zhmožděniny, odřeniny a zlomeniny). Zde je vhodné zkontrolovat, jaké je plnění u pojištění trvalých následků úrazů. Pokud by taková situace nastala, pojistné plnění je v podstatě základ toho, abychom takovou situaci zvládli ve smyslu náročnější péče o dítě.
 • Před uzavřením pojistky si vyžádejte oceňovací tabulky pro Vaší smlouvu, kde máte uvedené částky a dobu léčení pro jednotlivé úrazy.
 • Stanovte si výši pojistného, které byste potřebovali v případě vážného úrazu dítěte. Pokud byste s ním museli být dlouhodobě doma, bude vám stačit například 100 korun denně?
 • Zkontrolujte si, jaký má pojišťovna příplatek k pojistce v případě sportovních aktivit (pokládaných za rizikové) vašeho dítěte. Pozor, že pokud je při uzavírání pojistky zamlčíte, tak pokud dojde ke zranění během sportu, tak Vám pojišťovna může vyplacené pojistné podstatně snížit či odmítnout vyplatit celkově.

A na co vše můžeme děti pojistit?

 • Denní odškodné při úrazu (většinou pro úrazy s léčbou delší jeden týden či deset dní). Pozor, že skutečná doba léčení nemusí být pro pojišťovnu směrodatná, protože může vycházet ze svých tabulek.
 • Závažná onemocnění.
 • Trvalé následky úrazu a invaliditu.
 • Bolestné.
 • Ošetřovné.
 • Hospitalizaci.
 • Závažná onemocnění.