Některé samoživitelky se mohou setkat s problémem určení otcovství. Určení otcovství je proveditelné dvěma způsoby. V prvním jednodušším případě rodiče dítěte podepíší souhlasné prohlášení na matrice nebo před soudem o tom, kdo je otcem dítěte. Pokud není možné dosáhnout shody, je otcovství určené soudem na základě žaloby na určení otcovství. V takovém případě soud zpravidla přistupuje k nařízení znaleckého posudku DNA. Zde je nutné mít na paměti, že soud následně dá k úhradě testy té straně, která byla ve sporu neúspěšná. Samotné testy DNA otcovství pro účely soudu mohou mít podobu znaleckého posudku nebo akreditované zkoušky otcovství, kdy první varianta je zadávána soudem a je dražší (cca 15 tisíc korun) a druhou alternativu si může zadat soukromá osoba a je levnější.

Příklad ceníku testů DNA v DNA centrum Bulovka ZDE.

Leave a Comment