Určení otcovství

Některé samoživitelky se mohou setkat s problémem určení otcovství. Určení otcovství je proveditelné dvěma způsoby. V prvním jednodušším případě rodiče dítěte podepíší souhlasné prohlášení na matrice nebo před soudem o tom, kdo je otcem dítěte. Pokud není možné dosáhnout shody, je otcovství určené soudem na základě žaloby na určení otcovství. V takovém případě soud zpravidla přistupuje k nařízení znaleckého posudku DNA. Zde je nutné mít na paměti, že soud následně dá k úhradě testy té straně, která byla ve sporu neúspěšná. Samotné testy DNA otcovství pro účely soudu mohou mít podobu znaleckého posudku nebo akreditované zkoušky otcovství, kdy první varianta je zadávána soudem a je dražší (cca 15 tisíc korun) a druhou alternativu si může zadat soukromá osoba a je levnější.

Příklad ceníku testů DNA v DNA centrum Bulovka ZDE.

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady