Jak se proplácí nemocenská?

Jak se proplácí nemocenská?

Proplácení nemocenské samoživitelky se liší podle toho, zda je člověk v režimu zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné.

Pokud jste zaměstnanec, platí tato pravidla:
– za první tři dny nemoci nedostanete nic zaplaceno (s výjimkou karantény)
– nemocný dostává náhradu mzdy zaplacenou až od 4. pracovního dne neschopnosti, a to ze strany zaměstnavatele
– zaměstnavatel musí vyplatit nemocenskou v nejbližším termínu pravidelné výplaty po obdržení neschopenky
– od 15. pracovního dne nemoci se již nejedná o náhradu mzdy, ale o nemocenskou (tj. dávku nemocenského pojištění), která už není hrazena ze strany zaměstnavatele, ale Českou správou sociálního zabezpečení. V tomto případě je nemocenská hrazena za každý kalendářní den pracovní neschopnosti, a to maximálně po dobu 380 dní od zahájení pracovní neschopnosti
– pokud jste v invalidním důchodu (3. stupni), je nemocenská vyplácena maximálně 70 kalendářních dní
– výše nemocenské, resp. náhrady mzdy je 60 % průměrného hodinového výdělku za poslední čtvrtletí. Pozor ale, že zmiňovaný průměrný výdělek je nejdříve snižován redukčními hranicemi (příkladně pokud máte hodinovou mzdu do 175 korun, započítává se 90 %).
– novinkou od tohoto roku je, že se nemocenská od 31. dne pracovní neschopnosti zvyšuje, a to na 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. dne pracovní neschopnosti na 72 %
– nárok na nemocenskou má člověk v klasickém pracovním poměru, u dohody o provedení práce máte nárok na náhradu mzdy pouze v případě, že za vás zaměstnavatel hradí nemocenské pojištění (což je v případech, kdy výdělek u jednoho zaměstnavatele v rámci DPP přesahuje 10 000 korun měsíčně, nebo v rámci dohody o pracovní činnosti 2 500 korun měsíčně).

Pokud jste OSVČ, platí tato pravidla:
– protože osoby samostatně výdělečně činné nemají svého zaměstnavatele, který jim vyplácí mzdy, nemohou automaticky počítat s náhradou mzdy.
– výjimkou je situace, kdy si OSVČ platí dobrovolně nemocenské pojištění – v takovém případě je možné dostávat nemocenskou od 15. dne pracovní neschopnosti. Nemocenské pojištění musí být ale placeno minimálně 3 měsíce bezprostředně předcházející pracovní neschopnosti
– výše platby nemocenského pojištění je libovolná, minimální hranice je 115 korun měsíčně s minimálním vyměřovacím základem 5 000 korun.

Jak uplatnit nárok na nemocenskou, se dozvíte ZDE.

V případ dotazů k nemocenské je možné kontaktovat Call centrum České správy sociálního zabezpečení, kontakt ZDE.