Nepotřebuje Vaše dítě logopeda?

Nepotřebuje Vaše dítě logopeda?

Když byla moje dcera malá, tak stejně jako další děti roztomile žvatlala. Jenže jak rostla a blížil se okamžik nástupu do školy, tak bylo jasné, že něco není v pořádku. Určitě nedoporučuji spoléhat se na to, že z toho dítě “vyroste”. Naopak, jsou signály, které nám říkají, že bychom se měli určitě uchýlit ke službám logopeda. A které to jsou: Například pokud dítě ve třech letech věku ještě nemluví. Pokud mu jsou čtyři a mluví, ale málo a obtížně (například používá jednoslovné nebo dvouslovné věty, není mu rozumět nebo nevyslovuje některé hlásky). Pokud v pěti letech má stále problém s některými hláskami a nahrazuje je, například “to je pěkná klavina, já chci zmlzlinu”. A další věc – logoped nejen naučí Vaše dítě správně vyslovovat “ř”, omezit koktání nebo šišlání, ale pomáhá i jako pedagog v případech, kdy dochází k psychologickým poruchám mluvení (typický je nástup dítěte do školky, kdy přestane komunikovat).
Jak se vyvíjí řeč dítěte v závislosti na jeho věku:
Do 1 roku: Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší. Vyslovuje: M B P A E I O U D T N J
Do 2,5 let: Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá “co je to”, rozlišuje svou slovní zásobu.
Vyslovuje: K G H CH V F OU AU
Do 3,5 let: Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se “proč”, rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.
Zvládá N D T L (i artikulačně) Bě Pě Mě Vě
Do 4,5 let: Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.
Vyslovuje Ň Ď Ť. Vyvíjí se Č Š Ž.
Do 6,5 let: Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.
Vyslovuje: C S Z R Ř a kombinace ČŠŽ a CSZ.
Více na: http://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost–co-je-to–vyvoj-reci

Nenašli jste odpověď na to, co vás zajímá? Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@klubsvobodnychmatek.cz nebo na FB https://www.facebook.com/klubsvobodnychmatek/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *