Přesně před rokem vznikla myšlenka založit Klub svobodných matek. Místo pro všechny maminky, které jsou s dětmi samy. Podle oficiálních údajů je nás skoro 200 000 ve všech koutech republiky a nevěděly jsme o sobě. První jsme začali fungovat na FB, kde na našem profilu komentujeme nejrůznější aktuální otázky, které se nás týkají. Souběžně vznikla uzavřená FB skupina, postavená na principu vzájemné solidarity – silnější maminky pomáhají těm slabším, denně se tam radíme o našich problémech, předáváme si zkušenosti, rady, tipy, ale hlavně se vzájemně podporujeme.

Od začátku nás tenhle projekt předbíhal, žil svým životem, a proto vznikly tyto webové stránky s Manuálem samoživitelky a bezplatnou právní poradnou, jejichž návštěvnost neustále stoupá. Protože hodně z nás trápí výživné, které nedostáváme, byla následně vytvořena naše právnická sekce pod vedením kolegyně Mgr. Ilony Budkové, která dnes a denně bojuje za maminky, aby své výživné dostávaly a pokud možno ve slušné výši.

A jak šel čas dál? Protože věříme, že existuje spousta lidí, kteří nejsou lhostejní k problémům naší společnosti, tak jsme v březnu t.r. náš Klub transformovali na neziskovou organizaci, abychom získali oficiální status. V květnu jsme publikovali náš průzkum “Jak se žije samoživitelkám v ČR”, který měl enormní mediální dopad a poprvé jsme byli v reportáži 168 hodin České televize. Té dlužíme velké poděkování, protože je pro nás médiem, které o naší problematice informuje objektivně a pravidelně. Díky publicitě se široká veřejnost začala dozvídat o našich problémech a nezůstala lhostejná, na účet našeho Klubu začaly přicházet první finanční prostředky, které byly během léta rozdělovány mezi maminky v nejvíce kritické finanční situaci.

Nepodcenili jsme ani spolupráci s oficiálními místy, jsme v kontaktu jak s Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak se zástupci Poslanecké sněmovny a dalšími institucemi, kde se snažíme setrvale upozorňovat na nedokonalost některých našich zákonů.

Léto bylo pak ve znamení dvou novinek. Byl zahájen E-shop samoživitelky – projekt, v rámci kterého zaměstnáváme maminky, které vyrábí domácí ruční produkty. Ty pak prostřednictvím našich stránek www.klubsvobodnychmatek-obchod.cz prodáváme a z každé prodané věci dáváme 100 korun do našeho fondu. Tyto prostředky jsme pak v září a říjnu použili na platbu obědů dětem ve školkách a ve školách. E-shop funguje natolik dobře, že se nám průběžně daří získávat i větší zakázky od firem. Druhou novinkou byl projekt, který byl pro většinu z nás morálním nábojem, a to virální video “Vzkaz 33 známých osobností na podporu samoživitelkám”, které během několika týdnů shlédlo skoro tři čtvrtě milionu lidí. Vystoupily v něm známé osobnosti, jako například bývalá první dáma Dagmar Havlová, zpěvačka Marta Kubišová, herečka Tatiana Vilhemová, operní pěvkyně Dagmar Pecková, a další. Tato neskutečná věc vznikla pouze díky novinářce Noře Fridrichové, která má náš nesmírný obdiv za svoje nasazení za nás bojovat.

V současné chvíli se kvapem blíží vánoce a samozřejmě jsme nezaháleli. Pracujeme na programu “Vánoce všem dětem”, v rámci kterého zajistíme vánoční dárky pro 100 nejpotřebnějších dětí, protože právě pro děti vánoce především jsou.

A kde jsme dnes? Myšlenka a poselství Klubu svobodných matek funguje, náš FB profil sleduje přes 7,5 tisíc lidí a ve skupině je 5,5 tisíc maminek s tím, že každý týden do ní vstupují desítky nových. Naše finanční podpora mířila desítkám maminek a bylo na ni vydáno téměř čtvrt milionu korun, stranou nezůstala ani materiální podpora od soukromých dárců, kterou se podařilo zprostředkovat stovkám maminek. Stranou nezůstaly ani organizace, které přispěly na provoz fungování naší neziskové organizace, jako například Nadace ČEZ, Nadace Agrofert, Úřad Středočeského kraje a další. Zaměstnali jsme necelou desítku maminek, které díky projektu e-shopu získaly pravidelnou finanční podporu pro období, kdy to nejvíce potřebovaly, a některé z nich se dokázaly osamostatnit a dnes své výrobky prezentují pod svou vlastní hlavičkou.

Co si popřát do druhého roku fungování? Aby byl stejně úspěšný jako ten první, abychom stály všechny při sobě, nadále si pomáhaly a nezapomínaly na to, že už nejsem samy, ale víme o sobě:)

Vaše Dana Pavlousková, zakladatelka Klubu svobodných matek