Ačkoliv je náš současný program zaměřen primárně na úhradu kroužků a mimoškolních zájmových aktivit a případně obědů dětem ve školách, které nejsou zapojeny do státního programu, někdy jsou životní situace takové, že děláme výjimku. A to je přesně příklad Kristýnky, která začala studovat první ročník hotelové školy a maminka není schopná z důvodu výpadku pobírání sirotčího důchodu školné uhradit. Ačkoliv vše řeší se sociálním odborem, státní správa má z logických důvodů své lhůty na vyřízení a maminka musela volit, zda disponibilní peníze použít na školné nebo na jídlo pro sebe, Kristýnku a jejího mladšího brášku. Mimochodem když šla žádat o hmotnou nouzi, tak stanovisko úřadu bylo zamítavé, protože z hlediska zákona má maminka financí dostatek. Kristýnce jsme tam výjimečně zaplatili školné na první pololetí, aby vše běželo tak, jak má.