Eva je maminkou tří dětí, aktuálně na mateřské dovolené. Otec jejich dětí od rodiny odešel a bohužel se k tomu nepostavil čelem, protože neplatí na žádné ze svých tří dětí. Maminka se tak pere s financemi, které jsou velmi omezen a na co určitě nezbývá, jsou kroužky a zájmové aktivity dětí. Jedné z dcerek, Lee, jsme tak zaplatili taneční kroužek.

Leave a Comment