Manuál samoživitelky

Dlužné výživné – bezplatná právní pomoc
Jste v situaci, kdy vám ex partner dluží na výživném, platí ho nepravidelně nebo méně, než jste si dohodli nebo
Více
Podpora v nezaměstnanosti
Každému z nás se může dočasně stát, že přijde nečekaně o práci, nebo zaměstnání nemůže přes veškerou snahu najít. V
Více
Neplacené výživné – exekuční návrh
V případě, že jste svobodná matka a otec vašeho dítěte neplní svou vyživovací povinnost, je možné výživné vymáhat nejen prostřednictvím
Více
Mimořádná okamžitá pomoc
Každá samoživitelka se může ocitnout v takové neočekávané životní situaci, že bude potřebovat mimořádnou okamžitou pomoc. Jedná o jednorázovou finanční
Více
Souhlas rodičů s operací dítěte
Podle zákona o zdravotních službách je při poskytování zdravotních služeb nezletilé osoby nutné zjistit její názor na záměr poskytnutí zamýšlených
Více
Ošetřovné
Každá samoživitelka se může ocitnout v situaci, kdy musí dlouhodobě pečovat o člena rodiny (doma, nikoliv v nemocnici nebo jiném
Více
Pomoc v hmotné nouzi
Za hmotnou nouzi je z hlediska zákona považován stav, kdy svobodná matka nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové
Více
Žádost o rozvod
Nejjednodušší forma rozvodu manželství je na základě vzájemné dohody partnerů a podle nového občanského zákoníku se v takovém případě jedná
Více
Návrh na svěření dítěte do péče
Soud může svěřit dítě do péče jednoho rodiče, do střídavé péče nebo do společné péče. Matky většinou žádají o svěření
Více
Přídavek na dítě
Přídavek na dítě je základní a dlouhodobou dávkou, kterou stát poskytuje rodinám s dětmi, aby jim pomohl pokrýt náklady, spojené
Více
Střídavá péče
Střídavá péče je možná většinou na základě dohody obou rodičů, kdy jsou smírčí cestou dohodnuty nejen finanční nároky, ale především
Více
Žádost o zvýšení výživného
Ne všechny samoživitelky mají povědomí o tom, že původně stanovené výživné není povinně stálé pro celé určené období, ale že
Více