Mateřská dovolená

Samoživitelky mají pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství (laicky „mateřské“) stejná pravidla jako všichni rodiče. Na delší mateřskou dovolenou jako samoživitelka zapomeňte, to je vzpomínka na dávnou minulost, která už ale dnes neplatí. Nárok – už od roku 2008 – nemají ani nezaměstnané ženy (nejsou-li v ochranné lhůtě, jak dále vysvětlíme). Pokud jste byla před porodem zaměstnaná,  mateřskou vám vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení a žádáte o ni u svého zaměstnavatele na základě žádosti o mateřskou, kterou vám vystaví váš gynekolog. V případě, že podnikáte a jste osoba samostatně výdělečně činná, žádost o PPM podáváte přímo na okresní pobočku České správy sociálního zabezpečení.

Jak dlouho trvá mateřská dovolená

Délka mateřské dovolené činí 28 týdnů. Odchylky jsou dvě, respektive tři, a nijak nesouvisí s tím, zda jste svobodná matka: pokud se narodí dvě či více dětí, prodlužuje se doba poskytování mateřské dávky na 37 týdnů. U pojištěnce, který převzal dítě do péče z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle ustanovení § 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, činí podpůrčí doba nejdéle 22 týdnů. Pokud tento pojištěnec pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 31 týdnů. To platí jen tehdy, když i po uplynutí 22 týdnů dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí. Doba se krátí i o toho, kdy místo vás PPM pobíral otec dítěte. Ten nemůže PPM pobírat, prvních 6 týdnů po porodu, kdy PPM náleží výhradně matce:
U rodičky nesmí být podpůrčí doba kratší než 14 týdnů, a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů od data porodu.  Osamoceným, rozvedeným a ovdovělým matkám se už tedy peněžitá pomoc v mateřství nevyplácí 37 týdnů (toto zvýhodnění skončilo rokem 2007), ale jen 28 týdnů jako ostatním matkám, kterým se narodilo jedno dítě.

Začátek nástupu na mateřskou si můžete určit sama, a to v rozmezí: od počátku 8. týdne do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, popřípadě se jím rozumí den porodu, ke kterému došlo před nástupem na PPM. Pokud si datum sama neurčíte, považuje se za den nástupu na mateřskou dovolenou počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Máte na peněžní podporu v mateřství (PPM) nárok?

První podmínkou pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je, že musíte být v den nástupu na mateřskou účastna nemocenského pojištění (které za vás platí zaměstnavatel).  V případech, že vám zaměstnavatel dal výpověď v období vašeho těhotenství, platí tzv. ochranná lhůta. Trvá 180 dní od ukončení pracovního poměru (pokud však pojištění, tedy zaměstnání, trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů trvalo pojištění). Pokud pojištění (zaměstnání) zaniklo mimo dobu těhotenství, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění (pokud tedy pojištění trvalo alespoň po tuto dobu). U dohod o provedení práce nebo ze zaměstnání malého rozsahu se s ochrannou lhůtou nepočítá.

Druhou podmínkou pro přiznání nároku na mateřskou je, že v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou jste měla nemocenské pojištění hrazené alespoň 270 kalendářních dní. Tato podmínka platí i pro podnikatelky. U nich je důležitá ještě upřesňující podmínka: z oněch 270 dní muselo být alespoň 180 dní nemocenského pojištění hrazeno v posledním roce před nástupem na mateřskou.

Z toho vyplývá, že peněžitou pomoc v mateřství nepobíráte, pokud jste dlouhodobě nezaměstnaná nebo jste si jako OSVČ neplatila dobrovolné nemocenské pojištění. (Oněch 270 dní je v přepočtu něco malinko přes 9 měsíců, takže když si nemocenské začnete hradit až poté, co zjistíte těhotenství, dá se s velkou pravděpodobností říci, že získat nárok v těhotenství nestihnete, pokud nejste schopna nějakým zázrakem oddálit porod na 10. měsíc). Můžete ale čerpat nemocenskou. Bez peněžní podpory ale během péče o dítě nezůstane nakonec nikdo: pokud podmínky nesplňujete, nárok na mateřskou sice nemáte, ale na rodičovský příspěvek ano – budete jej proto pobírat hned v měsíci po porodu. Jeho výše je přesně určena státem a nezávisí na vašem předchozím výdělku. Více informací o rodičovském příspěvku zde.

Mateřská a rodičovská dovolená jsou tedy dvě různé věci, pozor na to!

Nepracující studentka nárok na PPM má

Trošku výhodněji jsou na tom studentky. Do zmiňovaných 270 dní účasti na nemocenském pojištění se totiž počítá i doba studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole, nebo na konzervatoři. Podle našich zákonů je totiž takové studium považováno za „soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění“ v případě, že jste studium úspěšně dokončila. (Do roku 2012 existovala ještě podmínka, podle které nárok na mateřskou vznikal pouze tehdy, když začátek 6. týdne před porodem spadal do období 270 dnů od ukončení studia. To již dnes neplatí.) Obdobně je na tom i některá maminka v invalidním důchodu. Za účast na nemocenském pojištění se pro nárok na PPM započítává doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod odňat a zároveň po odnětí tohoto důchodu vznikla (popřípadě dále trvala) pojištěná činnost, tedy zaměstnání, třeba i na dohodu o provedení práce, v němž jste byla účastna nemocenského pojištění.

Kolik peněz budete dostávat

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.  Nejjistější pro vás ovšem bude použít kalkulačku, kterou najdete například zde. Ta je orientační podle hrubé měsíční mzdy. Pokud chcete přesnější výpočet a znáte svůj celkový hrubý příjem za 12 měsíců a počet kalendářních dnů v tomto období, kdy jste nepobírali nemocenskou, použijte přesnější kalkulačku zde. Ministerstvo práce a sociálních věcí provozuje kalkulačku pro výpočet peněžité pomoci v mateřství zde. (Musíte si ji stáhnout do svého počítače, jde o výpočetní tabulku v Excelu.)

Příklad:

Při hrubém ročním příjmu 240 000 korun (tedy 20 000 korun měsíčně), kdy jste nebyli na nemocenské, vychází peněžitá pomoc v mateřství 13 830 korun měsíčně po dobu 28 týdnů, celkem tedy po dobu mateřské dostanete 90 356 korun.

Příklad:

Poklud si po nutnou dobu budete hradit sociální pojištění 5 000 korun měsíčně a nemocenské pojistné 115 korun (to je minimum), tak celkem po 28 týdnech dostanete na peněžité pomoci v mateřství 22 736 korun. V případě vícerčat po 37 týdnech 30 044 korun. – Maximálně můžete na nemocenské pojištění platit 394 korun, pak po 28 týdnech dostanete na peněžité pomoci v mateřství 77 420 korun. V případě vícerčat po 37 týdnech 102 305 korun.

Pokud jste platili jen minimální zálohu sociálního pojištění 2 189 korun, tomu odpovídá nemocenské pojištění 173 korun. Peněžitá pomoc v mateřství za celou podpůrčí dobu pak dělá pro jedno dítě 33 908 korun.

(Údaje jsou vypočteny pro rok 2018.)

Jak je to s příjmem během mateřské

Během mateřské dovolené si můžete přivydělávat kromě období šestinedělí. Podmínkou ale je, že u stávajícího zaměstnavatele nesmíte vykonávat stejnou činnost, na kterou jste zaměstnána. Ideální je vykonávat činnost jinou formou dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Pokud si najdete přivýdělek u jiného zaměstnavatele, žádná omezení nejsou. Možná vám mateřská či rodičovská podpora nestačí a nemáte možnost nebo nechcete omezit péči o dítě odchodem do zaměstnání. Také třeba případně máte problém s vymáháním alimentů od otce dítěte. Pak se podívejte, zda nemáte nárok ještě na nějakou jinou dočasnou sociální podporu od státu – stručný přehled i s odkazy naleznete v našem článku „Na co má svobodná matka nárok.

Mateřská dovolená u OSVČ

Pokud se teprve na miminko chystáte a chcete vědět, jak to s vámi jako s OSVČ vlastně bude, je dobré si nejprve zjistit, zda budete mít nárok i na „mateřskou“, tedy peněžitou pomoc v mateřství, případně odkdy je nutné si hradit nemocenské pojištění, abyste nárok měla. Pro výpočet peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ, pokud jste si platila nemocenské pojištění, použijte kalkulačku zde. Je tedy na vašem zvážení, zda se vám vyplatí to řešit, nebo prostě začnete hned od prvního od porodu pobírat rovnou rodičovský příspěvek. Při zvažování pro a proti berte v potaz i to, jak dlouho chcete být s dítětem doma, protože neplátci nemocenského pojištění příliš mnoho voleb nemají.

Co je aktuální

Otcům (i dětí, které porodily jejich svobodné družky) náleží od února 2018 právo na dávku otcovské poporodní péči, laicky „otcovská dovolená“. Politici nyní řeší, že redukční hranice znevýhodňují rodiče se středními a vysokými příjmy a zvažují o jejich zrušení. Denní vyměřovací základ by se tedy vždycky započítával celý. V praxi by se to promítlo v mateřské těch maminek, které měsíčně vydělají víc než třicet tisíc korun hrubého. Uvidíme, zda návrh projde.

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady