S ohledem na pokračující situaci v souvislosti s uzavřením školských a vzdělávacích zařízení Klub svobodných matek dnes ukončil dosavadní program mimořádné pomoci na úhradu potravin. Nově je zahájen program, v rámci kterého bude rodičům samoživitelům v tíživé životní situaci spojené s nemožností docházet do zaměstnání a nutností zajistit péči o dítě, poskytovat jednorázovou finanční pomoc v maximální výši 5 000 korun na úhradu nájemného či nákladů spojených s bydlením.

Žádost o pomoc se stručným popisem životní situace je nutné zaslat na email spoluprace@klubsvobodnychmatek.cz v této podobě:

  • Jméno a příjmení, trvalé bydliště
  • Počet a věk dětí
  • Stručný popis životní situace s uvedením základních měsíčních příjmů a výdajů
  • Informace, jak se vás situace se zavřením školských zařízení dotkla a jaký má dopad na váš rodinný rozpočet
  • Souhlas se zveřejněním informace o poskytnuté pomoci v případě jejího udělení.

K žádosti je nutné přiložit tyto přílohy:

  • Kopie/fotografie OP žadatele
  • Doklad o zaplacení posledního nájemného (např. výpis z účtu)
  • Doklad o pobírání hmotné nouze, výživného, evidenci na Úřadě práce, doklad o podané žádosti o OČR (v případě, že žadatel některé z uvedeného pobírá – není podmínkou)

Obdržené žádosti jsou posuzovány jednotlivě, a to pouze v případě, že budou kompletní. Nekompletní žádosti budou automaticky vyřazovány.

Za náklad na bydlení není považována splátka na hypotéku.

Poskytnutí pomoci není nárokové.

Žádosti přijímáme výhradně prostřednictvím formuláře!

Leave a Comment