Ačkoliv náš právě odstartovaný podzimní program je zaměřený primárně na úhradu kroužků a zájmových aktivit dětem, stále jsou školy, které se do státního programu na úhradu obědů nezapojily, a stejně tak jsou rodiče, kteří tuto pomoc potřebují. To je případ i maminky Mirečka, která musela ze zdravotních důvodů přerušit zaměstnání a je v současné době v evidenci nezaměstnaných. Protože ale pracovat chce, podstoupila rekvalifikační kurz a chtěla by pracovat jako sociální pracovnice, aby i ona mohla pomáhat ostatním. Vzhledem k tomu, že obědy ve škole jsou pro děti základ, zaplatili jsme je Mirečkovi na celý školní rok.