Moc děkujeme organizátorům a všem dárcům, kteří se do sbírky zapojili a pomohli! Konkrétně velký dík patří organizátorům ze společnosti Byznys pro společnost, Českému rozhlasu a společnostem Lidl a DM drogerie, kteří se společně zasloužili o to, aby v prvním pilotním roce, kdy se náš Klub svobodných matek do sbírky zapojil, byla pomoc poskytnuta několika stovkám nejpotřebnějších maminek s dětmi. Děkujeme❤️