Náš program pomoci pro 2020 zahájen

Od 13.1.2020 zahajujeme program, zaměřený na finanční pomoc potřebným rodičům samoživitelům v podobě úhrady obědů jejich dětí ve školkách a školách, škol v přírodě a letních táborů. Program bude aktivní do 30.6.2020.

PRO ZÁJEMCE O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU
Je nutné zaslat stručnou žádost na e-mail spoluprace@klubsvobodnychmatek.cz v této struktuře:
– jméno a příjmení, trvalé bydliště
– počet a věk dětí
– stručnou rekapitulaci životní situace s uvedením hrubé struktury měsíčních příjmů a výdajů včetně výživného a případných dávek státní sociální podpory
– informaci o předmětu žádosti (obědy, škola v přírodě, letní tábor) spolu s uvedením důvodu, proč právě on/ona by měl/a pomoc pro děti obdržet
– předběžný souhlas se zveřejněním informace o poskytnutí finanční pomoci na našich komunikačních kanálech.

Poskytnutí pomoci není nárokové, správní rada neziskové organizace vybírá mezi obdrženými žádostmi ty nejvíce opodstatněné. U schválených žádostí jsou platby realizovány přímo na účet provozovatele/organizátora. Přednost mají rodiče samoživitelé, kteří nabídky pomoci naší neziskové organizace v minulosti ještě nežádali. V případě obědů jsou tyto hrazeny výlučně subjektům, které nejsou zapojeny do státních dotačních programů.

PRO DÁRCE, KTEŘÍ CHTĚJÍ POMOCI A PŘISPĚT DĚTEM NA KROUŽKY A ZÁJMOVÉ AKTIVITY
– v případě platebního příkazu je možné přispět přímou platbou na náš účet číslo 578344002/5500
– v případě platby prostřednictvím platební karty je možné přispět ZDE.
Seznam dětí, kterým jsme pomohli, je k dispozici ZDE.

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady