Novinka – dlouhodobé ošetřovné

Novinka – dlouhodobé ošetřovné

Zatímco dosud jsme měli v případě nemoci dítěte nárok na krátkodobé ošetřovné (pro rodiče samoživitele 16 pracovních dní u péče o dítě mladší 16 let, u rodičů v úplných rodinách jenom 9 dní), od června tohoto roku začíná platit nové dlouhodobé ošetřovné. Jeho smyslem je nahradit ošetřujícímu jeho výpadek příjmu, pokud pečuje o nemocného člena rodiny.

Dlouhodobé ošetřovné je na dobu 90 dní, a to při splnění některých pravidel. A která to jsou?

  • Nárok na dlouhodobé ošetřovné má ten, kdo pečuje o člena rodiny, který byl minimálně na dobu 7 dní hospitalizován a podle předpokladů lékařů se jeho zdravotní stav nezlepší do jednoho měsíce.
  • Dlouhodobé ošetřovné se netýká pouze rodičů či manželů, dávku lze nárokovat i v případě péče o druha/družku (pokud má společné trvalé bydliště), tetu nebo strýce, neteř nebo synovce, snachu nebo zetě, tchyni nebo tchána.
  • O dlouhodobé ošetřovné nemůže žádat ten, kdo pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Naopak dlouhodobé ošetřovné nemá vliv na další sociální dávky, jako například pomoc v hmotné nouzi.
  • Pro nárok na dlouhodobé ošetřovné musí mít ošetřující osoba placené sociální pojištění za poslední tři měsíce – jinými slovy je započítáván pouze klasický pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo pracovní činnosti nikoliv. Naopak o dlouhodobé ošetřovné může žádat i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), pokud se podílela na nemocenském pojištění alespoň 90 dní za uplynulé čtyři měsíce.
  • O dlouhodobé ošetřovné je možné žádat, resp. je vypláceno pouze jednou ročně.
  • Základem pro výpočet dlouhodobého ošetřovného je denní vyměřovací základ a redukční hranice.
  • Jako podklady pro žádost je nutné dodat potvrzení ošetřujícího lékaře o nutnosti péče (ošetřování) a případný souhlas nemocné osoby (pokud je zletilá), o kterou člověk bude pečovat.

Konkrétní návod, jak postupovat při žádosti o dlouhodobé ošetřovné, zde: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/dlouhodobe-osetrovne.htm