Obědy pro děti ve školkách a školách zdarma

Obědy pro děti ve školkách a školách zdarma

V Česku je několik projektů, které umožňují dětem docházet ve škole nebo školce na obědy, i když se jejich rodiče ocitli v dlouhodobě nepříznivé finanční či sociální situaci. Peníze se neposkytují rodinám, ale jdou přímo základním školám nebo školním jídelnám, rodiče ale mohou školu požádat, aby se do některého z programů zapojila, pokud se žádného zatím neúčastní.

Projekt OBĚDY PRO DĚTI – Organizace Women For Women
Škola nebo jídelna se zaregistrují na webových stránkách projektu, potřebné děti vytipovávají ředitelé škol a pedagogové. Obědy jsou dětem hrazeny darovací smlouvou a pomoc je anonymní.

Odkazy: http://www.obedyprodeti.cz nebo
https://www.facebook.com/obedyprodeti

Projekt OBĚDY PRO DĚTI – Nadační fond Drab foundation
O příspěvky na oběd žádá základní škola nebo školní jídlena, ale rodiče mohou školu požádat, aby se do tohoto programu zapojila. Základní školy a školní jídelny se mohou do tohoto projektu zaregistrovat a přihlásit na adrese https://obedy.drabfoundation.org.

Odkazy : http://www.drabfoundation.org/cs/pomahame/45-obedy-detem nebo http://www.drabfoundation.org/cs/aktualita/94-postup-podani-prihlasky-do-projektu-obedy-detem

Projekt S OBĚDEM JE ŠKOLA VESELEJŠÍ – Společnost Společně – Jekhetane
Zajišťuje obědy dětem z odlišného sociálního a finančně nepříznivého prostředí v oblasti Moravskoslezského a Olomouckého kraje a zlepšují tak jejich školní docházku. Součástí je i doprovodný sociální program, kdy s rodinami spolupracují sociální pracovníci.

Odkaz: http://jekhetane.cz/?page_id=2

Projekt OBĚDY PRO DĚTI ve školkách a školách – Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí
Rodiče si musí na Úřadu práce vyřídit potvrzení o hmotné nouzi a souhlasit s tím, že se dítě do projektu zapojí. I v tomto projektu jdou peníze rovnou škole, např. do například do výše uvedených projektů, rodinám se peníze nedávají. Dítě by nemělo mít v konkrétním školním roce více jak 10% absence ve školní docházce, jinak se další rok nemusí do tohoto projektu dostat.

Odkazy: https://www.mpsv.cz/cs/29636#1 a https://www.mpsv.cz/files/clanky/32885/TZ_-_Nova__vy_zva_pr_inese_dals_i_ch_50_milionu__korun.pdf