Odklad školní docházky – ano nebo ne?

Odklad školní docházky – ano nebo ne?

Podle České školní inspekce je v České republice vysoký počet odkladů školní docházky, a to přibližně ve 20 % případů. Jako hlavní příčiny odkladů jsou logopedické vady a poruchy řeči, poruchy pozornosti a soustředění, opožděný vývoj řeči a nerozvinutá grafomotorika. Rodiče většinou žádají o odklad z důvodu jejich nedůvěry ve školská zařízení a také z obavy, že jejich dítě není ještě na školu připraveno a mohlo by se setkat s neúspěchem. Jaká je ale pravda, je skutečně vhodné žádat o odklad při pocitu, že naše dítě ještě neumí pořádně vyslovit R nebo se při kreslení obrázku nesoustředí?

Mnoho škol tuto situaci řeší tzv. přípravkami, tj. třídami s malým počtem žáků (většinou nepřesahujícím počet 15 dětí). Ministerstvo školství navíc posunulo termín zápisu do základních škol až na duben, aby poskytlo dětem větší časový  prostor pro jejich vývoj. Školy většinou akceptují právo rodičů požádat o odklad školní docházky, který nicméně nezávisí pouze na samovolném rozhodnutí rodiče, ale musí předložit posudek pediatra a pedagogicko-psychologické poradny. Pokud tito shledají, že je dítě na hranici tzv. hraniční školní zralosti, tak se k odkladu přikloní. V takovém případě je ale nutné mít na mysli, že rok “navíc” by dítě nemělo promarnit a tato doby by měla být maximálně věnována jeho osobnímu rozvoji.

Naopak je spousta případů, kdy odklad není na místě. Je nutné mít na paměti, že dítě se může při prodlouženém pobytu ve školce nudit, protože ztratí zájem o činnosti, které již zvládá. Stejně tak není na místě odklad pouze z toho důvodu, že dítě je narozené v letních měsících. V některých případech se také mohou objevit potíže po nástupu do školy, protože téměř osmileté dítě se může ve stejné třídě setkat se spolužáky o dva roky mladšími. Dítě se pak místo radosti ze školy může nudit a zlobit.

Pokud se pro odklad i tak rozhodnete, tak nicméně nezapomeňte, že se k zápisu musíte stejně dostavit. Doložit musíte dva odborné posudky, a to od školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Celkově však zvažte, zde je tento krok skutečně oprávněný a na místě, protože právě v 6 letech věku dítě maximálně vstřebává všechny nové vědomosti. Navíc jeho adaptace na nové prostředí nemusí být tak strastiplná, jak si představujete – nezapomeňte, že i ve školce si vaše dítě muselo vydobýt svoje postavení a naučit se řadu nových věcí!