Oliver žije sám se svojí maminkou, která dlouhodobě neúspěšně hledá práci vzhledem k bydlišti v regionu, který patří k těm s nejvyšší nezaměstnaností. Ačkoliv aktivně hledá zaměstnání na Úřadu práce i u pracovních agentur, zatím se potýká s faktem, že většina pracovních nabídek je na 2 až 3směnné provozy, což si vzhledem ke své péči o syna nemůže dovolit. K tomu se přidaly zdravotní problémy a veškeré své úsilí směřuje maminka k tomu, aby se o Olivera co nejlépe postarala. Oliverovi jsme tak zaplatili tábor, aby si léto užil a jeho maminka měla o starost méně.