Platíme dětem letní tábory, školy v přírodě a školní výlety

Platíme dětem letní tábory, školy v přírodě a školní výlety

Od dubna spouštíme program, zaměřený na finanční pomoc potřebným rodičům samoživitelům v podobě úhrady letních táborů, škol v přírodě a školních výletů pro děti. Program realizujeme díky pomoci společnosti Bonami.

PRO ZÁJEMCE O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU
Je nutné zaslat stručnou žádost na e-mail info@klubsvobodnychmatek.cz v této struktuře:
– jméno a příjmení, trvalé bydliště
– počet a věk dětí
– stručnou rekapitulaci životní situace s uvedením hrubé struktury měsíčních příjmů a výdajů včetně výživného a případných dávek státní sociální podpory
– uvedení důvodu, proč právě on by měl pomoc pro děti obdržet
– předběžný souhlas se zveřejněním informace o poskytnutí finanční pomoci na našich webových stránkách.
Pozn.: Poskytnutí pomoci není nárokové, správní rada neziskové organizace vybírá mezi obdrženými žádostmi ty nejvíce opodstatněné.

PRO DÁRCE, KTEŘÍ CHTĚJÍ POMOCI A PŘISPĚT DĚTEM NA TÁBORY, ŠKOLY V PŘÍRODĚ A ŠKOLNÍ VÝLETY
– v případě platebního příkazu je možné přispět přímou platbou na náš účet číslo 578344002/5500
– v případě platby prostřednictvím platební karty je možné přispět ZDE.
Seznam dětí, kterým jsme poskytli nebo zprostředkovali pomoc s úhradou obědů, je k dispozici ZDE.