Pobírání rodičovského příspěvku při práci na hlavní pracovní poměr

Jste na rodičovské dovolené, pobíráte rodičovský příspěvek a přemýšlíte nad tím, že byste se vrátili do práce dřív? Je toto možné, resp. přijdete o rodičovský příspěvek nebo ne?

Úvodem je nutné odlišit rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory a případný přivýdělek (ať formou hlavního pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce) není omezen. Jinými slovy pokud pobíráte rodičovský příspěvek a chcete se vrátit do původního zaměstnání nebo nastoupit do nového zaměstnání, je toto možné. Pozor ale, že abyste i nadále mohli pobírat rodičovský příspěvek, musíte vašemu dítěti zajistit řádnou péči o dítě. Za osobní, celodenní a řádnou péči o dítě se považuje i situace, pokud vaše dítě (je-li mladší 2 let) navštěvuje jesle, mateřskou školku nebo dětskou skupinu v rozsahu maximálně 46 hodin v měsíci. Pokud je vaše dítě starší 2 let, tak se docházka do zmíněných zařízení nesleduje vůbec a pracovat můžete bez jakéhokoliv omezení s tím, že rodičovský příspěvek vám bude nadále vyplácen.

Pokud nastupuje zpět k původnímu zaměstnavateli, můžete pracovat na původní smlouvu, smlouvu novou nebo na dohodu. Pokud zvolíte variantu nové smlouvy nebo dohody, tak nezapomeňte, že podle zákoníku práce nesmíte v pracovněprávním vztahu u stejného zaměstnavatele vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Zjednodušeně řečeno pokud budete uzavírat jinou pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti u původního zaměstnavatele, musí být sjednaný druh práce odlišný od toho v původní pracovní smlouvě.

Pokud nastupujete k novému zaměstnavateli, práce u něj není zákoníkem zakázána, i pokud jste u původního zaměstnavatele hlášena na rodičovské dovolené. Jedinou podmínkou je, že u nového zaměstnavatele nesmíte vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti u původního zaměstnavatele s výjimkou profesí v oblasti vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké.

Více informací k dohodě o pracovní činnosti a dohodě o provedení práce při rodičovské dovolené ZDE.

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady