Poděkování Nadaci ČEZ

Poděkování Nadaci ČEZ

Naše velké poděkování patří Nadaci ČEZ, která se rozhodla přispět na provoz a aktivity naší neziskové organizace. Moc si vážíme této podpory, která bude velkou pomocí při běžících aktivitách naší bezplatné on-line poradny pro právní a sociální záležitosti a bezplatné právní pomoci při vymáhání dlužného výživného, fungování a rozšiřování našeho E-shopu samoživitelky a mnoha dalších činnostech naší organizace.