Podpořila nás hejtmanka Středočeského kraje

Podpořila nás hejtmanka Středočeského kraje

Naše velké poděkování patří Úřadu Středočeského kraje a hejtmance paní J. Pokorné Jermanové, kteří přispěli finančním darem na aktivity naší neziskové organizace. Na společném setkání jsme diskutovali možné směry, ve kterých bychom se mohli vzájemně protnout, konkrétní pozornost byla věnována problematice azylových domů a možných programů na podporu dětí v současném i nadcházejícím období. Nutno poznamenat, že hejtmanka je problematice řešení situace maminek samoživitelek hodně nakloněná, a to nejen vzhledem ke svému osobnímu přesvědčení, ale i s ohledem na fakt, že během jedné svojí životní etapy sama samoživitelkou byla.