Katka je 26tiletá maminka malé Alenky (5 let) a je v současnosti evidovaná na Úřadu práce, ačkoliv intenzivně hledá zaměstnání, které by dokázala skloubit s péčí o dcerku. Situaci není možné řešit ani dávkami státní sociální podpory, kdy se Katka stala obětí administrativní mašinerie a její celkový příjem činí přibližně 10 000, což při placení nájmu a energií nedovoluje zajistit nejen základní životní potřeby, ale třeba i brýle pro malou Alenku. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Katce alespoň částečně pomoci v řešení její náročné životní situace, která se snad brzo v dobré obrátí.