Pomohli jsme Miriam a malému Lukáškovi

Pomohli jsme Miriam a malému Lukáškovi

Miriam má pětiletého Lukáška, který trpí vývojovou dysfázií. To částečně znesnadňuje život jemu, ale i jeho mamince, protože musí všechny věci přizpůsobovat vlivu tohoto onemocnění. Časté návštěvy lékaře vedly k tomu, že Miriam musela dočasně přerušit svoje zaměstnání. Od září ale Lukášek nastoupí i navzdory diagnóze do státní školky a maminka bude mít možnost se opět zapojit do pracovního procesu, což je nutné vzhledem k jejím nízkým příjmům, mezi které například nepatří výživné. To se snažíme jako Klub společně s našimi právníky pro Miriam vymoci včetně uhrazení dlužné částky, které v minulosti postupně narostla. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Miriam a Lukáškovi finančně přispět, aby mohli překonat kritické období, než zase bude lépe.