Davídek je budoucí prvňáček, který se do 1. třídy moc těší, ale pro jeho maminku Moniku to znamená stejně jako pro řadu dalších maminek finanční zátěž. V případě Moniky náklady spojené s nákupem školních pomůcek, úhradou družiny a školních obědů představují náklad neslučitelný s jejími běžnými nízkými příjmy, které ze zdravotních důvod nemá šanci zvýšit. Z tohoto důvodu jsme se jim pomohli pomoci a Davídkovi vzkazujeme, ať vykročí do školy pravou nohou:)