Jiřina má desetiletou dceru Jiřinku, se kterou válčí sama. Vzhledem k úmrtí partnera nepobírá výživné a bohužel vzhledem k nesplnění zákonných podmínek nemá nárok ani na vdovský nebo sirotčí důchod. Rodinný rozpočet se Jiřina snaží držet díky dvěma zaměstnáním, ale i tak má rodinný rozpočet velmi napjatý. Společně s organizací Korunka Luhačovice jsme se tak rozhodli oběma pomoci a poskytnuté finanční prostředky budou použity na základní potraviny, potřeby pro malou Jiřinku a další provozní náklady.