Pomohli jsme Veronice a jejím dětem

Pomohli jsme Veronice a jejím dětem

Veronika má dvě děti, jedenáctiletého Míšu a tříletou Lilianku . Veronika je v současné době na mateřské dovolené a pobírá hmotnou nouzi, a i když se snaží rodinný rozpočet vylepšovat občasnými přivýdělky, na celkové provozní náklady to nestačí. Finanční pomoc, získanou díky přispění organizace Korunka Luhačovice, Veronika použije na zaplacení letního tábora pro Míšu, opravu pračky a pořízení dvouplotýnkového vařiče (v současně době vaří bravurně jenom na jedné plotýnce).