Pomohli jsme Veronice a jejím třem dcerám

Pomohli jsme Veronice a jejím třem dcerám

Veronika má tři dcery, Anetku 17 let, Nelinku 12 let a Elisabeth 10 měsíců. Rodinný rozpočet Veroniky je tvořen především rodičovským příspěvkem a výživným pouze na jednu dcerku a vzhledem k nízkému věku Elisabethky má omezené možnosti se zapojit do pracovního procesu i přesto, že se starší dcery snaží pomáhat. Z tohoto důvodu jsme se ve spolupráci s organizací Korunka Luhačovice rozhodli Veronice pomoci s tím, že darované prostředky budou použity na zaplacení školních obědů a zájmových aktivit prostřední dcerky a na základní potřeby pro nejmenší Elisabeth.