Pomohli jsme Veronice a malému Honzíkovi

Veronika žije sama s malým Honzíkem, kterému budou brzo čtyři roky. Honzík má diagnostikovanou extrémní hyperaktivitu, ADHD, poruchu chování a orientace a celkový opožděný motorický vývoj. Ačkoliv Veronika žádala o příspěvek na péči, tato byla zamítnuta, ačkoliv Honzík ke svým diagnózám na doporučení dětského lékaře musí navštěvovat speciální soukromou školku. Celkové měsíční příjmy Veronice nestačí na pokrytí nákladů, které jsou vyšší vzhledem k uvedenému vyšší a životní minimum dle jejích slov mají pouze tzv. na papíře, protože ve skutečnosti jí na potraviny a základní potřeby zbývají necelé 2 000 korun. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli společně s organizací Korunka Luhačovice Veronice a Honzíkovi pomoci s tím, že finance budou použity na nákup plen,

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady