Porodné

Jste těhotná svobodná matka a přemýšlíte, jestli můžete počítat s porodným? Předně pozor na to, že porodné není vypláceno plošně jako dříve, ale je míněné jako sociální dávka pro ty s nejnižšími příjmy, kterým tak stát jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte. Od ledna 2015 je možné získat porodné na první dítě ve výši 13 000 korun, na druhé dítě 10 000 korun. A jaká je hranice příjmů, kterou nesmíte překročit, abyste na porodné dosáhli? Podle zákona jsou to příjmy do 2,7násobku životního minima – v případě svobodných matek je to v roce 2018 částka 13 176 korun. Posuzované období je kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Příklad: Narodilo-li se dítě například v dubnu, tedy ve 2. čtvrtletí roku, je posuzovaným obdobím 1. čtvrtletí daného roku, tedy období leden až březen.

Jak to správně spočítat?
Prvně si zjistíte Vaše životní minimum. Na kalkulačce Ministerstva práce a sociálních věcí si zadáte všechny údaje. Tady pozor, narozené miminko se počítá mezi “nezaopatřené děti do 6 let věku”, takže i když jste svobodná matka, respektive matka samoživitelka, tak jste kategorie “vícečetná domácnost” (jste rodič s miminkem). Získanou částku vynásobíte 2,7 a získáte limit, který je pro vás rozhodující. Pak si spočítáte váš čistý měsíční příjem z předchozího čtvrtletí, sem patří nejen případný čistý příjem, ale i nemocenská, podpora v nezaměstnanosti a další sociální dávky. Pro účely posuzování nároku na porodné naopak není do příjmu rodiny počítán rodičovský příspěvek ani přídavek na dítě. A na závěr si srovnáte obě částky – pokud jsou vaše čisté příjmy z posledního čtvrtletí (druhé spočítané číslo) nižší než 2,7 násobek životního minima (první číslo), tak hurá, máte na porodné nárok 🙂

Porodné lze vyplatit pouze matce-rodičce (musí mít trvalý pobyt na území České republiky). Pouze v případě, že matka dítěte zemřela před tím, než jí bylo porodné vyplaceno, náleží dávka otci dítěte. Nárok na porodné se – za stejných podmínek – vztahuje i na toho, kdo převzal dítě mladší 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Nárok bude přiznán jen v případě, že u dané matky (nebo otce, došlo-li k úmrtí matky při porodu) se jedná o první nebo druhé živě narozené dítě a zároveň před tímto porodem jí nevznikl již dvakrát nárok na porodné (například mohla dříve převzít jiné dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů a tehdy čerpala porodné). O porodné lze zažádat i zpětně, ale nejpozději jeden rok zpětně. Žádost se podává na předepsaném formuláři Žádost o porodné na pobočce Úřadu práce. Spolu se žádostí je nutné přinést občanský průkaz, rodný list dítěte a v případě, že bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, i rozhodnutí příslušného orgánu. Předepsaný formulář je i pro doložení příjmu. V žádosti se vyplňují všechny osoby, které patří do okruhu společně posuzovaných osob. Zde se můžete podívat na VZOR vyplněného formuláře žádosti o porodné.

 

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady