Potřebovali byste nutně pomoc právníka, ale Vaše finanční situace Vám to neumožňuje? Od 1. července 2018 je možné v určitých případech získat právní služby zdarma, a to prostřednictvím České advokátní komory. Advokáti komory mohou zdarma pomoci s případy v civilním nebo správním řízení.

Kdo může získat bezplatnou právní pomoc a jak se podává žádost?

Nárok na bezplatnou právní pomoc má ten, jehož průměrný měsíční příjem nebo osob s ním společně posuzovaných za posledního půl roku nepřesáhl trojnásobek životního minima (jak spočítat životní minimum, se dočtete ZDE). Žadatel musí být fyzická osoba, která potřebuje právní poradu formou potřebných informací, která je poskytována advokátem. Minimální délka poskytované služby je 30 minut minimálně a 120 minut maximálně za rok. Žádost o poskytnutí právního poradenství ZDE. Standardně je právní poradenství zpoplatněnou poplatkem ve výši 100 korun, od kterého jsou ale například osvobozeny osoby pobírající pomoc v hmotné nouzi.

Druhá forma bezplatné pomoci je poskytnutí právní služby, to znamená například sepsání konkrétní smlouvy nebo návrhu na podání k soudu. I pro tento případ platí určité podmínky, které člověk musí splnit. Opětovně je základním kritériem finanční situace, ale její posuzování je komplexnější. Nelze se tomu divit, protože pokud by byly tyto služby placeny v soukromé sféře, jejich cena se pohybuje v řádech tisíců korun. Kromě již zmiňovaného posuzování příjmů za posledního půl roku žadatele je nutné doložit i příjmy společně posuzovaných osob (členů domácnosti), doklady o sociálních dávkách, podpoře v nezaměstnanosti, nemocenské, apod. V neposlední řadě je kromě finanční situace posuzována i situace materiální, to znamená žadatel musí předložit i soupis osobního majetku větší hodnoty, jako je nemovitost, automobil a výše případných úspor. Obecně pro přiznání práva na poskytnutí bezplatné služby platí, že dané musí odůvodňovat příjmové a majetkové poměry žadatele. Stejně tak žadatel není zastoupen v kauze, ve které žádá poskytnutí bezplatné právní pomoci, jiným advokátem. Žádost o poskytnutí bezplatné právní služby ZDE.

Žádosti je možné podat písemně na adresu Česká advokátní komora, pobočka v Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno. O výběru konkrétního přiděleného advokáta bude Česká advokátní komora rozhodovat především podle bydliště žadatele, případně podle sídla soudu, a to z několika stovek advokátů, kteří poskytli svůj souhlas poskytovat bezplatnou právní pomoc.